Què és un certificat SSL?

Què és un certificat SSL?

Cada vegada és més important disposar d’un certificat SSL instal·lat a la nostra pàgina web. Des de Gener de 2017 que Google notifica a la barra del nostre navegador si la web que visitem és o no és segura i si utilitza ‘ HTTPS. Tot i que anteriorment ja havia notificat que seria rellevant que totes les pàgines web comptesin amb un certificat SSL, també cal afegir que seria beneficiós per a la seguretat de l’usuari i a més, pel posicionament de la pròpia pàgina.
 

Què és un certificat SSL?

 
Quan accedim a una pàgina segura, aquesta sol comptar amb les HTTPS davant de la URL, a més de veure’s visible un cadenat de color verd en la barra superior esquerra. Això ens està indicant que la web té una connexió segura i que el seu contingut està encriptat i xifrat mitjançant un certificat de seguretat SSL.

Un certificat de seguretat SSL ha estat certificat per una entitat reconeguda que ens dóna la garantia que els nivells de seguretat de la web són correctes i que les nostres dades estan fora de l’abast de tercers, per això veiem la “s” al final de les sigles HTTP, que ens indiquen que és una web segura.

Webs d’entitats bancàries, comerços online reconeguts o pàgines web governamentals entre moltes unes altres, apliquen des de fa anys amb certificats SSL. Avui dia, és important comptar amb aquests certificats a la pàgina web de la nostra empresa, sobretot si volem donar una millor experiència i seguretat als nostres usuaris.
 

Millores en el posicionament orgànic de la web amb certificat SSL

 
A més de millorar la confiança dels nostres usuaris amb la nostra pàgina web, Google ja va anunciar que les pàgines que comptessin amb un certificat SSL millorarien en el seu posicionament orgànic en el cercador enfront de les pàgines que no el disposessin. De manera que ens trobem davant un factor més a tenir en compte en la millora del posicionament web de la nostra pàgina, obrint més oportunitats de mercat i a un major nombre d’usuaris i possibles clients finals.

 

By Sean MacEntee – https://flic.kr/p/qi1eYu, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41015981